Jobs in
Listen Up! Register your CV Here!

Administrative Officer A2

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om selfstandig en noukeurig te werk; Bereidwilligheid en beskikbaarheid om op eie inisiatief buite kantoorure te werk indien operasioneel vereis word...

 24/03/2017

Journalist / Copywriter - Joernalis / Kopieskrywer

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Bereidwilligheid en beskikbaarheid om ongereëlde / lang ure te werk; Vermoë om goed onder druk te kan werk en spertye na te kom;...

 13/03/2017

Interpreter: SASL / Tolk: SAGT

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik te werk en eie werkslading te bestuur; Werk nou saam met die Eenheid vir Gestremdhede ter ondersteuning van studente met...

 24/03/2017

Tydelike Datavaslegger

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die bereidheid om skiktyd te werk. Die datavaslegger moet saam met die DTTS-span werk om die volgende funksies te verrig:. Ontvang en hanteer monsters....

 24/03/2017

Tydelike Junior Laboratoriumtegnoloog

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die bereidheid om skiktyd te werk. Help om biologiese monsters vir navorsing (bv....

 24/03/2017

Tydelike Geregistreerde/Stafverpleegkundige

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om in 'n navorsingspan te werk. Die vermoë om fleksietyd te werk wanneer dit nodig is. Die posbekleër sal in die PopART-kohortdeelnemers se...

 14/03/2017

Manager: Research Data Services / Bestuurder: Navorsingsdatadienste

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Ervaring van effektiewe funksionering binne spanverband, sowel as die vermoë om onafhanklik te werk. Leierskap en strategiese innovasie met betrekking tot...

 17/03/2017

Aflos Sonograaf benodig in Durbanville, Noordelike Voorstede van Kaapstad

 Health StaffDurbanville, Western Cape

Afskrif van ID (As jy nie 'n Suid-Afrikaanse burger is nie verskaf asseblief paspoort, werk en of studiepermit)....

 06/03/2017

Rekenkundige/Administratiewe Beampte

 M3 Human Capital ManagementStellenbosch, Western Cape

WILD CLOVER BREWERIES, n boetiek brouery gele in die pragtige Stellenbosch area, beskik tans oor die volgende betrekking.Rekenkundige/ Administratiewe...

 24/03/2017

Senior Interpreter: Sign Language

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik te werk en eie werkslading te bestuur; Werk nou saam met die Eenheid vir Gestremdhede ter ondersteuning van studente met...

 23/03/2017

More Jobs