Jobs in
Listen Up! Register your CV Here!

Administrative Officer A2

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om selfstandig en noukeurig te werk; Bereidwilligheid en beskikbaarheid om op eie inisiatief buite kantoorure te werk indien operasioneel vereis word...

 24/03/2017

Tydelike Datavaslegger

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die bereidheid om skiktyd te werk. Die datavaslegger moet saam met die DTTS-span werk om die volgende funksies te verrig:. Ontvang en hanteer monsters....

 24/03/2017

Interpreter: SASL / Tolk: SAGT

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik te werk en eie werkslading te bestuur; Werk nou saam met die Eenheid vir Gestremdhede ter ondersteuning van studente met...

 24/03/2017

Tydelike Junior Laboratoriumtegnoloog

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die bereidheid om skiktyd te werk. Help om biologiese monsters vir navorsing (bv....

 24/03/2017

Tydelike Veldtoesighouer

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om te werk in 'n span wat uiteenlopende kulture insluit. Werk en beraam planne saam met 'n span om die gestelde teikens te haal....

 18/03/2017

Tydelike Geregistreerde/Stafverpleegkundige

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om in 'n navorsingspan te werk. Die vermoë om fleksietyd te werk wanneer dit nodig is. Die posbekleër sal in die PopART-kohortdeelnemers se...

 14/03/2017

Journalist / Copywriter - Joernalis / Kopieskrywer

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Bereidwilligheid en beskikbaarheid om ongereëlde / lang ure te werk; Vermoë om goed onder druk te kan werk en spertye na te kom;...

 27/03/2017

Aflos Sonograaf benodig in Durbanville, Noordelike Voorstede

 Health Staff (Pty) LtdDurbanville, Western Cape

Area: Durbanville, Noordelike Voorstede Tipe Werk: Tydlik Sektor: Staat Beskikbaarheid: Dadelik Kategorie: Medies Aanbod: Tarief per

 13/03/2017

Manager: Research Data Services / Bestuurder: Navorsingsdatadienste

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Ervaring van effektiewe funksionering binne spanverband, sowel as die vermoë om onafhanklik te werk. Leierskap en strategiese innovasie met betrekking tot...

 17/03/2017

Senior Interpreter: Sign Language

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik te werk en eie werkslading te bestuur; Werk nou saam met die Eenheid vir Gestremdhede ter ondersteuning van studente met...

 23/03/2017

More Jobs