Jobs in

Administratiewe Pos Beskikbaar

 Metcroc CCPongola, UPhongolo

Administratiewe Pos Beskikbaar Permanent en voltydsIs jy 'n dame wat opsoek is na n nuwe of beter werksgeleentheid???n Gevestigde krokodilplaas in die Pongola-omgewing is opsoek ... na n dinamiese dame om deel te raak van ons administratiewe span.Die pos behels onder andere, maar is nie beperk tot, die volgende: Algemene kantoor administrasieHantering van ......apply now!

 18/08/2017

Whatsapp button share on whatsapp
Sign up for Job Alerts
Share this with your friends!
Facebook buttonFacebook   Whatsapp buttonWhatsapp