Jobs in
Looking for a job? Create your CV Here in 5 minutes!

Principal Administrative Officer

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Uitstekende skryfvaardighede, met die vermoë om akkuraat en met 'n oog vir detail te werk; Die vermoë om onder druk te werk, eie inisiatief te gebruik en...

 10/05/2017

Space Manager

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om binne spanverband te werk; Bepaling van ruimtebehoeftes van alle Universiteitomgewings oor die kort-, medium- en langtermyn deur gebruik te maak...

 25/05/2017

SU Woordfees Project Manager / US Woordfees Bedryfsbestuurder

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Bereidwilligheid om lang en ongereëlde ure te werk; Die vermoë om onafhanklik sowel as in 'n span te werk, en om eie inisiatief te gebruik;...

 27/05/2017

Deeltydse 5/8 Voertuigbestuurder

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Moet as lid van 'n span kan werk. Vervoer van navorsingsuster, studiedeelnemers en studiemonsters tussen navorsingspersele, deelnemers se huise en Tygerberg...

 19/05/2017

Tydelike Navorser: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik en in 'n projek-span omgewing te werk. Die organisering en uitvoering van voorlopige analise en rapportering van data wat ingesamel is...

 26/05/2017

Tydelike Junior Navorsingsbeampte: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik en in 'n projek-span omgewing te werk. Dra by tot die organisering en uitvoering van voorlopige analise en rapportering van data wat...

 25/05/2017

Tydelike Navorsingsassistent: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Goeie interpersoonlike vaardighede en die vermoë om saam met 'n interdissiplinêre span te werk. Versamel n verskeidenheid sosiaal-wetenskaplike data soos per...

 25/05/2017

Tydelike Leerlingnavorser: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Goeie interpersoonlike vaardighede en die vermoë om saam met 'n interdissiplinêre span te werk. 'n Voltooide graad in die sosiale wetenskappe met 'n sterk...

 24/05/2017

Tydelike Navorsing-intern: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik en in 'n projek-span omgewing te werk. Dra by tot die organisering en uitvoering van voorlopige analise en rapportering van data wat...

 28/05/2017

Tydelike Administratiewe Beampte - Vervoerdienste

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Vermoë om werk te prioritiseer en onafhanklik te werk; Studente vervoer besprekings:....

 24/05/2017

More Jobs