Koffiewinkel/Restaurant Bestuurder

 RecruitbolandPaarl, Drakenstein

... menseverhoudinge uitmuntende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels goeie rekenaarvaardigheid die vermo om akkuraat te werk en vooruit te kan beplan bereidwilligheid om naure, geskeduleerde ... vakansiedae en naweke te werk ondervinding in kombuis bestuur sal in kandidaat se guns tel. n Mededingende salaris in ooreenstemming met die graad van voldoening aan bostaande vereistes en ...read more

 18/07/2017

Whatsapp button share this job

Debtors Clerk

 M3 Human Capital ManagementPaarl, Drakenstein

... volle tweetalig (Afrikaans en Engels) wees, organisatories bekwaam wees en in staat wees om noukeurig onder druk te werk. Verdere vereistes vir hierdie pos is rekenaarvaardighede (MS ...read more

 09/08/2017

Whatsapp button share this job

Facilities Manager

 M3 Human Capital ManagementPaarl, Drakenstein

... in staat wees om noukeurige werk onder druk te lewer. Die kandidaat moet oor ervaring van die algemene onderhoud van fisiese geriewe beskik. Goeie bestuursvaardighede is n vereiste vir ...read more

 11/08/2017

Whatsapp button share this job

Want to do another search?

Jobs in
Share this with your friends!
Facebook buttonFacebook   Whatsapp buttonWhatsapp