Jobs in

Clerk - Free State

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD OVK

Kern doel van die pos: Hanteering en beheer alle aspekte aangaande die Verkope, Administrasie en Logistieke. Minimum Vereistes: Graad 12; 2-3 jaar administratiewe ondervinding. Vaardighede: Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels; Rekenaarvaardig; Goeie interpersoonlike en konflik hanterings- vaardighede; Goeie organisasie en prioritiserings- vermoë. Verantwoordelikhede : Byhou van Administrasie; Kliëntediens; Skakeling tussen verkope en verpakkingsafdeling; Koördinering van Logistieke; Voorraad beheer; Toonbank verkope. Main purpose of the position: Handling and manage all aspects of Sales, Administration and Logistics. Minimum Requirements: Grade 12 ; 2-3 years experience in an administrative position. Skills: Sound communication and language skills in Afrikaans and English; Computer literate; Good interpersonal and conflict handling skills; Good numerical ability as well as the ability to work meticulously and pay attention to detail; Good organisation and prioritising abilities. Responsibilities: Maintaining Administration; Customer service; Liaison between sales and packaging department; Coordination of Logistics; Inventory control; Counter sales. Apply Now
Share this job with someone you think should apply!
Facebook buttonFacebook   Whatsapp buttonWhatsapp

Related Jobs

Clerk - Bethlehem

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD OV

...

Want to do another search?

Jobs in