Jobs in
Looking for a job? Create your CV Here in 5 minutes!

Space Manager

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om binne spanverband te werk; Bepaling van ruimtebehoeftes van alle Universiteitomgewings oor die kort-, medium- en langtermyn deur gebruik te maak...

 25/05/2017

Principal Administrative Officer

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Uitstekende skryfvaardighede, met die vermoë om akkuraat en met 'n oog vir detail te werk; Die vermoë om onder druk te werk, eie inisiatief te gebruik en...

 10/05/2017

Principal Departmental Officer / Eerste Departementele Beampte

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om in 'n span te werk; Verskaf hoë-vlak administratiewe ondersteuning aan die Departementele Voorsitter...

 22/05/2017

Digital Administrator / Digitale Administrateur

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onder druk te werk; Die bereidwilligheid om na ure te werk indien nodig; Ondersteun die digitale bemarker met verskeie opdragte;...

 18/05/2017

Facilities Manager

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Bereidwilligheid om na-ure te werk soos benodig. Implementering, bestuur en suksesvolle lewering van ¿n volledig geïntegreerde fasiliteitsbestuursoplossing, wat...

 05/05/2017

Tydelike Junior Navorsingsbeampte: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik en in 'n projek-span omgewing te werk. Dra by tot die organisering en uitvoering van voorlopige analise en rapportering van data wat...

 25/05/2017

Tydelike Navorsingsassistent: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Goeie interpersoonlike vaardighede en die vermoë om saam met 'n interdissiplinêre span te werk. Versamel n verskeidenheid sosiaal-wetenskaplike data soos per...

 25/05/2017

Tydelike Leerlingnavorser: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Goeie interpersoonlike vaardighede en die vermoë om saam met 'n interdissiplinêre span te werk. 'n Voltooide graad in die sosiale wetenskappe met 'n sterk...

 24/05/2017

Tydelike Navorsing-intern: Sosiale Wetenskappe

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Die vermoë om onafhanklik en in 'n projek-span omgewing te werk. Dra by tot die organisering en uitvoering van voorlopige analise en rapportering van data wat...

 24/05/2017

Tydelike Administratiewe Beampte - Vervoerdienste

 Stellenbosch UniversityBellville, Western Cape

Vermoë om werk te prioritiseer en onafhanklik te werk; Studente vervoer besprekings:....

 24/05/2017

More Jobs